Vinje/Åmdal held flyten i haustsesongen:

Vann 5-0 på heimebane

VINJE/TOKKE: Vinje/Åmdal møtte i dag laget dei spela 5 – 5 mot i vårsesongen. Men denne gongen heldt dei nullen, medan Klyve måtte plukke fem ballar ut av nettet.

AV Olav Åsen Haugsgjerd
Publisert
Oppdatert:Klikk for å sjå kommentarar