Vesttelane sorterer plast dårlegare enn landssnittet

Renovest samla inn 4,6 kilo plastemballasje per innbyggjar i 2018. Gjennomsnittet i Noreg var 8,31 kilo per innbyggjar.

AV Tone Tveit
Publisert
Oppdatert:


Klikk for å sjå kommentarar