PlankartNyhende
Utbygginga på Rauland:

Utsett hytteplan til etter valet

RAULAND: Båe planalternativa for nye hyttefelt på Rauland fekk motsegner frå Fylkesmannen. Årsaka er omsynet til villreinen. Saka er no utsett til etter valet.

AV Olav Åsen Haugsgjerd
Publisert
Oppdatert:


Klikk for å sjå kommentarar