Skyteklare vesttelar klare for Landsskyttarstemnet

I helga startar ei veke med skytetevling på Landsskyttarstemnet. 41 vesttelar tek med seg børsa til Evjemoen.

AV Olav Åsen Haugsgjerd
PublisertVesttelar på LSS

Fyresdal: Mona Gundersen, Anna Levang, Lillian Borgen, Elin Lauvrak Kile, John Kjell Lien, Gaute Libjå, Olav Tarjei Lie, Jarand Lauvrak Kile, Amund Libjå, Thor Inge Levang, Olav Dagfinn 
Bergland og Rolf Borgen.
Kviteseid: Martin Eriksen, Knut Skarprud, Morten Breiland, Hans Einar Blix Ståland, Britt Marie Waldenstrøm, Bjørn Nordskog, Jens Ludvig Hopland Nordskog, Ingeborg Garvik, Erlend Aarbakk, Olav Brennemo Eriksen, Sigrid Garvik, Tor Åsmund Hopland Nordskog, Steinar Smeland, 
Rauland: Tor Olav Loftsgarden, Thomas Breivik, Vegard Kostveit, Halvor Loftsgarden, 
Jan Henning Loftsgarden.
Øyfjell: Monika Rorge, Knut Rorge, Elin Rugli, Såmund Rorge Tjønn, Steinar Mandt, Ole Kristian Nyhus, Helge Rorgemoen, Svein Rorgemoen. 
Nissedal: Jørund Lien og Birger Heimdal. 
Per Torleiv Tveiten frå Bykle skyt også under Vest-Telemark si fane.

Klikk for å sjå kommentarar