I samband med arbeidet med reguleringsplanen er det utarbeidd landskapsteikningar. Veg i dagen gjennom fjellet aust for Flatinkrysset fører til 40 meter høge skjeringar. 	Illustrasjon frå planbeskrivingaNyhende

Skal ruste opp E134 i Seljord for 100 millionar

Ny E134 mellom Eisand og avkøyringa til Grunningsdalsvegen skal vere ferdig i 2022. Utbetringa skal sikre effektiv trafikkavvikling, og den gamle europavegen kan bli gang- og sykkelveg for mjuke trafikantar.

AV Tone Tveit
PublisertKlikk for å sjå kommentarar