Oppheva kraftverk-vedtak

Tokke kommune må grunngje betre kvifor dei sa nei til å gje dispensasjon i samband med bygging av Lårdal kraftverk.

AV Øystein Øygarden
Publisert


Klikk for å sjå kommentarar