Meiner det er utført ulovleg arbeid på industriområde

I arbeidet med å klargjere tomta til Telemark bilruter i Nordbygdi industriområde meiner Seljord kommune at det har blitt gjort ulovlege endringar i kantsona som er avsett til friluftsområde.

AV Elisabeth Hagen Kvalem
Publisert


Klikk for å sjå kommentarar