Eirik felte 16-taggar kronhjort

Eirik Jensen Versto felte laurdag ein hjortebukk med 16 taggar. Slik fangst er ikkje daglegdags.

AV Olav Åsen Haugsgjerd
Publisert
Oppdatert:Klikk for å sjå kommentarar