MDG ynskjer tilflytting til distriktet:

– Ein myte at det er klimavenleg å bu i by

VEST-TELEMARK: Miljøpartiet dei grøne ynskjer fleire gardsbruk for sal. – Interessa for å flytte på landsbygda er stor, samstundes som nedgangen i folketalet er aukande, seier Benedikte Nes, fyrstekandidat i Tokke for MDG.

AV Olav Åsen Haugsgjerd
Publisert


Klikk for å sjå kommentarar