Nyhende

Dragrace får 50 000 kommunale kroner

_ Fyresdal: Ei samrøystes formannskap er einige med rådmannen i å løyve 50 000 kroner til årets dragrace i bygda. Ein ser det som positivt at Fyresdal motorsportklubb tek på seg å gjennomføre dragrace, og på den måten set fokus på Fyresdal som ein arrangementsplass også for motorsport.

AV
PublisertKlikk for å sjå kommentarar