Raus felegåve til Smedalstemnet

I slutten av oktober ventar ein ekstra flott premie til beste spelemann på fylkeskappleiken. Ei ny fele laga av Ottar Kåsa, gjeve av Johan Angre, blir med vinnaren heim.

AV Tone Tveit
Publisert


Klikk for å sjå kommentarar