Det gamle ungdomshuset Fjellvang:

Nittisju-åring har fått pleie på dugnad

Etterlengta sommarsol laga fine rammer for den offisielle opninga av siste oppgradering på forsamlingshuset i Edland – ein flott uteplass for alle i bygdi.

AV Kristin Person
Publisert
Oppdatert:


Klikk for å sjå kommentarar