Kreativ og eventyrleg verkstad på biblioteket

40 barn møtte fram då den fyrste eventyrlege verkstaden vart halde på biblioteket i Åmot laurdag. Etter kreative timar med viking som tema, var det tid for laurdagsgraut.

AV Tone Tveit
PublisertKlikk for å sjå kommentarar