Heidra venen og meisterspelemannen Bjarne Herrefoss (1931–2002)

Utøvarane understreka gong etter gong kor stor ære dei synest det var å bli spurd om å bidra på konserten «Arven etter Bjarne». I alt 15 spelemenn og ein kvedar var på scenen i eit stappfullt Sandvin i Bø fredagskvelden. Her kan du sjå kven som deltok. Vest-Telemark blad kjem tilbake med omtale av minnekvelden, biografi og cd-utgjeving i avisa til veka.

AV Anne Sofie Tresland
Publisert
Oppdatert:Klikk for å sjå kommentarar