«Den beste måten å ta vare på gamle hus, er å bruke dei»

Bjørn Dagfinn Tveit og Thomas Sandvik Jakobsen er opp- tekne av å ta vare på gamle hus og bygningar. I år har dei tatt utdanning i bygningsvern på fagskulen i Innlandet.

AV Elin Fjalestad
PublisertKlikk for å sjå kommentarar