Godt å få responsKultur

Boklansering på grendehuset

Heilt frå Arne T. Aabø var liten gut, hev han vore ein skrivande person. Når han no denne sumaren fyller sine 75 år, kjem han ut med eit utval av skriftstykka sine i bokform på Telemark forlag. Til desse høyrer også eit rikt utval av bilete som gjer bokverket komplett. Boki hev fengje tittelen «Glimt frå gamalt bygdeliv».

AV Torfinn Syftestad
Publisert
Oppdatert:


Klikk for å sjå kommentarar