Stemplar TUF-leiaren som illojal

Ordførarane i kraftkommunane rettar kraftig skyts mot den daglege leiaren i Telemark utviklingsfond, Terje Bakka, etter at han kom med utspel om å seie opp 8-kommunarsavtala om fordeling av kraftinntekter.

AV Vidar Ystad
Publisert


Klikk for å sjå kommentarar