Har håpNyheter
Prostidiakon Eilev Erikstein:

– Regjeringa bryr seg ikkje om menneskeverdet

AV Geir Ufs
Publisert


Klikk for å sjå kommentarar