VegNyheter
Statsbudsjettet:

Pengar til veg og vedlikehald

I samferdselbudsjettet for 2020 løyver regjeringa 75,4 milliardar kroner til veg og bane.

AV Olav Åsen Haugsgjerd
Publisert
Oppdatert:


Klikk for å sjå kommentarar