Identitetsfremjande innsamlingsarbeid

– Identitet er ein kombinasjon av korleis me ser på oss sjølve og korleis andre oppfattar oss, skriv Svein Vetle Trae, redaktør for årsskriftet for Åmotsdal sogelag, Øvre Annex.

AV Anne Sofie Tresland
Publisert


Klikk for å sjå kommentarar